Politica de confidentialitate

Suntem incantati ca sunteti interesati de afacerea noastra. Protectia datelor este o particularitate prioritara in managementul companiei SC. Supplex Sports S.R.L. Utilizarea paginilor web ale SC. Supplex Sports S.R.L.  este posibila fara a completa nicio informatie cu caracter personal; astfel, in cazul in care o persoana doreste sa utilizeze serviciile speciale oferite de catre companie prin intermediul websiteului nostru, procesarea datelor personale poate sa devina necesara. Daca procesarea datelor personale este necesara si nu exista baza juridica pentru aceasta procesare, vom cere acordul persoanei vizate.

Procesarea datelor personale, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul de telefon ale persoanei vizate trebuie sa fie tot timpul in conformitate cu General Data Protection Regulation (GDPR) – Regulamentul General privind Protectia Datelor, si in conformitate cu regulamentul de protectie al datelor specific tarii unde activeaza SC. Supplex Sports S.R.L. Prin aceasta declaratie privind protectia datelor, societatea noastra doreste sa informeze publicul general despre natura si scopul datelor personale pe care le colectam, utilizam si procesam. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor care le revin.

Ca si controlor, societatea SC. Supplex Sports S.R.L. a implementat numeroase masuri tehnice si organizationale pentru a asigura protectia completa a datelor procesate prin acest website. In orice caz, transmisiunile de date prin intermediul internetului pot avea in principiu lacune de securitate, deci protectia absoluta nu poate fi garantata.Din acest motiv, fiecare persoana este libera sa ne transmita datele personale prin intermediul mijloacelor alternative, de exemplu prin telefon.

 1. Definitii

Declaratia privind protectia datelor a SC. Supplex Sports S.R.L. este bazata pe termenii utilizati de catre legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declaratia noastra de protectie a datelor este eligibila si usor de inteles pentru pubicul larg, atat pentru clientii nostri cat si pentru colaboratori si parteneri. Pentru a ne asigura in legatura cu asta, dorim ca mai intai sa explicam termenii utliziati:

In aceasta declaratie privind protectia datelor, utilizam, printre altele, urmatorii termeni:

 

 1. a)    Date personale

Date personale inseamna orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, numar de identitate, locatie, identitate online, sau prin unul sau mai multi factori fizici, psihologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali specifici acelei persoane fizice

 1. b) Persoana vizata
 • Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea.
 • c)    Procesarea
 • Procesare este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • d)   Restricționarea procesării
 • Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.
 • e)    Profilare
 • Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.
 • f)     Pseudonimizare
 • Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 • g)    Controlor sau controlor responsabil de procesare
 • Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.
 • h)    Procesor
 • Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 • i)      Destinatar
 • Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.
 • j)      Terț
 • Terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism altul decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a controlorului sau operatorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.
 • k)    Consimţământ

Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc .

 1. Numele si adresa controlorului

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor este:

Supplex Sports S.R.L.

Mun. Cluj-Napoca, str Slatina nr 1

400597 cluj-napoca

România — Cluj

Phone: +40 770 604 597

Email: info@supplexstore.com

Website: https://supplexstore.com

 1. Numele Ofiterului de Protectie a Datelor

Ofiterul de Protectie a Datelor al controlorului este:

Persoana Juridica

Email: info@supplexstore.com

Website: www.supplexstore.com

Orice persoana vizata poate, oricand, sa contacteze Ofiterul nostru de Protectie a Datelor, cu privire la intrebari si sugestii legate de protectia datelor.

 1. Cookies

Paginile de Internet ale SC. Supplex Sports S.R.L. utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri de Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, SC. Supplex Sports S.R.L. poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

 1. Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al SC. Supplex Sports S.R.L. colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoana vizata  sau un sistem automat solicită site-ul Web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. Colectate pot fi (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numiți referitori) (5) data și ora accesului la site-ul internet, (6) adresa de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Când utilizați aceste date și informații generale, Sc. Tafi Executiv s.r.l nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației, și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, SC. Supplex Sports S.R.L. analizează statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a spori securitatea datelor și a securității datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoana vizata.

 1. Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului cu indicația datelor cu caracter personal. Ce date personale sunt transmise controlorului este determinat de respectiva mască de introducere utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și pentru propriile sale scopuri. Controlorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează, de asemenea, date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuit controlorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al controlorului, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de persoana vizata și data înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni folosirea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlorul. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicația voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permită operatorului să ofere conținutul sau serviciile furnizate de persoana vizată care poate fi oferită numai utilizatorilor înregistrați datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din stocul de date al operatorului.

Controlorul de date trebuie să furnizeze, în orice moment, la cerere, fiecărei persoane vizate, informații privind datele personale stocate în legătură cu persoana vizată. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal la cererea sau indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Întregul colectiv al operatorului este disponibil în acest sens persoanei vizate ca persoane de contact.

 1. Abonarea la Newsletter sau oferte comerciale

Pe site-ul web al SC. Supplex Sports S.R.L., utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul  companiei noastre. Masca de intrare utilizată în acest scop determină ce date personale sunt transmise, precum și când newsletter-ul este comandat de la operator.

Sc. Tafi Executiv s.r.l își informează periodic clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele companiei. Buletinul informativ al întreprinderii poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) se inregistreaza pentru trimiterea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată pentru expedierea buletinelor informative, din motive legale, în procedura dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă proprietarul adresei de e-mail ca persoană vizată este autorizat să primească buletinul informativ.

În timpul înregistrării la Newsletter sau oferte comerciale, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului protecției juridice a operatorului.

Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări pentru Newsletter sau oferte comerciale vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul sau ofertele noastre comerciale. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de știri sau a unei înregistrări în cauză, deoarece acest lucru ar putea fi cazul în eventualele modificări ale ofertei de buletine informative, sau în caz de modificare a circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter unor terțe părți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Acordul de stocare a datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată a dat-o pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește o legătură corespunzătoare. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la buletinul informativ în orice moment direct pe site-ul operatorului sau să comunicați acest lucru operatorului într-un mod diferit.

 1. Newsletter sau ofertele comerciale trimise prin intermediul email-urilor contin pixel de urmarire.

Buletinul informativ al SC. Supplex Sports S.R.L. conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, modelul SC. Supplex Sports S.R.L. poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către o persoana vizata și link-urile din e-mail au fost solicitate de către persoanele vizate.

Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în buletine informative sunt stocate și analizate de către controlor pentru a optimiza transportul buletinului informativ, precum și pentru a adapta conținutul viitoarelor buletine de știri chiar mai bine la interesele persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite să revoce respectiva declarație separată de consimțământ emisă prin procedura de dublă opțiune. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către controlor. Sc. Tafi Executiv s.r.l consideră automat retragerea de la primirea buletinului de știri ca revocare.

 1. Posibilitatea de contact prin intermediul site-ului

Site-ul web al SC. Supplex Sports S.R.L. conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresa de e-mail). Dacă o persoana vizata contactează controlorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect de date către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

 1. Functia Comentarii din Blogul webiste-ului
 2. Supplex Sports S.R.L. oferă utilizatorilor posibilitatea de a lăsa comentarii individuale despre contribuțiile individuale de blog pe un blog, care se află pe site-ul operatorului. Un blog este un portal web accesibil publicului, prin intermediul căruia una sau mai multe persoane numite bloggeri sau bloggeri web pot posta articole sau pot scrie gânduri în așa-numitele blog-uri. Blogposturile pot fi, de obicei, comentate de terți.

Dacă o persoana vizata lasă un comentariu pe blogul publicat pe acest site, comentariile făcute de persoana vizată sunt, de asemenea, stocate și publicate, precum și informații privind data comentariului și pseudonimul utilizatorului ales de persoana vizată. În plus, este înregistrată și adresa IP atribuită de către furnizorul de servicii Internet (ISP) persoanei vizate. Această stocare a adresei IP are loc din motive de securitate, iar în cazul în care persoana vizată încalcă drepturile terților sau postează conținut ilegal printr-un comentariu dat. Stocarea acestor date cu caracter personal este, prin urmare, în interesul propriu al operatorului de date, astfel încât acesta să se poată scuza în cazul unei încălcări. Aceste date cu caracter personal colectate nu vor fi transmise unor terțe părți, cu excepția cazului în care acest transfer este prevăzut de lege sau servește scopului apărării administratorului de date.

 1. Abonarea la comentariile din blogul de pe site

Comentariile făcute în blogul SC. Supplex Sports S.R.L. pot fi subscrise de terți. În special, există posibilitatea ca un comentator să se aboneze la comentariile care urmează comentariilor sale pe o anumită postare pe blog.

Dacă o persoana vizata decide să subscrie la opțiune, controlorul va trimite un e-mail de confirmare automată pentru a verifica procedura dublă de înscriere pentru a stabili dacă proprietarul adresei de e-mail specificate a decis în favoarea acestei opțiuni. Opțiunea de a vă abona la comentarii poate fi anulată în orice moment.

 1. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Administratorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsura în care acest lucru este aprobat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările cărora acesta se supune.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare stabilită de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

 1. Drepturile persoanei vizate
 • a) Dreptul de confirmare
 • Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.
 • b) Dreptul la acces

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

 • scopul procesarii datelor;
 • categoriile de date personale prelucrate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țările terțe sau organizațiile internaționale;
 • dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • existența dreptului de a solicita rectificării sau ștergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei astfel de procesări;
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;

existența unui proces decizional automat, inclusiv a profilării, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele avute în vedere o astfel de prelucrare pentru persoana vizată.
În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă o persoana vizata dorește să se folosească de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 • c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 • d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există altă baza legala pentru prelucrare.
 • Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative pentru prelucrare sau persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al statului membru la care este supus controlorul.

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și un subiect de date dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de SC. Supplex Sports S.R.L. El sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al lui Sc. Tafi Executiv s.r.l trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să ștearga datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, controlorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al Sc. Tafi Executiv s.r.l va aranja măsurile necesare în cazuri individuale.

 • e) Dreptul de restricționare a prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricției de prelucrare în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

 • Precizia datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora.
 • Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de către persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
 • Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului se suprapun pe cele ale persoanei vizate.
  Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și un subiect de date dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de SC. Supplex Sports S.R.L., el sau ea poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul Supplex Sports S.R.L. va aranja restricționarea procesării.
 • f) Dreptul la transferabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul European, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și tehnoredactat. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui controlor fără a fi împiedicat de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când face acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al SC. Supplex Sports S.R.L.

 • g) Dreptul la obiectie

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obiecta, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

 1. Supplex Sports S.R.L. nu va mai prelua datele personale în cazul unei obiectii, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care are prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea clauzelor legale.

Dacă SC. Supplex Sports S.R.L. procesează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru acest tip de marketing. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează pentru SC. Supplex Sports S.R.L. la prelucrarea în scopuri de marketing direct, SC. Supplex Sports S.R.L. nu va mai prelua datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către SC. Supplex Sports S.R.L. în scopuri științifice sau de cercetare istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta orice angajat al SC. Supplex Sports S.R.L.  În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, in ciuda Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a se opune prin mijloace automate prin utilizarea specificațiilor tehnice.

 • h) Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supus controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale subiectului vizat sau (3) nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat, SC. Supplex Sports S.R.L. va implementa măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al SC. Supplex Sports S.R.L.

 1. i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul European de a-și retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor sale personale.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al SC. Supplex Sports S.R.L.

 1. Protecția datelor pentru aplicații și procedurile de aplicare

Operatorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul procesării procedurii de depunere a cererilor. Prelucrarea poate fi efectuată și electronic. Acesta este cazul, în special, în cazul în care un solicitant depune la operator un dosar corespunzător al cererii prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Dacă operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul procesării raportului de muncă în conformitate cu cerințele legale. Dacă nu este încheiat un contract de muncă cu solicitantul de către operator, documentele de cerere vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția ca nici un alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii. Un alt interes legitim în această relație este, de ex. o sarcină de probă într-o procedură în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

 1. Protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Facebook

Pe acest site, controlerul are componente integrate ale întreprinderii Facebook. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul cererilor de prietenie.

Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Dacă o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, controlorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Cu fiecare apel la una din paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrat un component Facebook (plug-inuri Facebook), browserul web al sistemului de tehnologie a informației al persoanei vizate a fost solicitat să se descarce in mod automat afișarea componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook prin componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la adresa https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat cu privire la ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează cu fiecare solicitare de acces către site-ul nostru de către persoana vizată – și pe întreaga durată a șederii pe site-ul nostru – care sub-site specific al paginii noastre web a fost vizitat de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de ex. butonul “Caută” sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook asociaza aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele personale.

Facebook primește întotdeauna, prin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul apelului la site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor de pe Facebook, înainte de a fi accesat site-ul nostru.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook. Aceste aplicații pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook.

 1. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea serviciului Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site, controlerul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de la care a venit o persoană (așa-numitul referrer), care subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizionată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul folosește aplicația “_gat. _anonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, pentru stabilirea comisioanelor.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web folosit și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a exclude astfel de date. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser din linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să o instaleze. Acest add-on de browser îi spune Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de internet nu pot fi transmise la Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de adăugare a browserului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate din https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.

 1. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Remarketingului Google

Pe acest site, controlerul a integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o caracteristică a programului Google AdWords, care permite unei întreprinderi să afișeze publicitatea utilizatorilor de Internet care au intrat anterior pe site-ul internet al întreprinderii. Prin urmare, integrarea Remarketing-ului Google permite unei întreprinderi să creeze publicitate bazată pe utilizator și, astfel, să arate reclame relevante utilizatorilor de Internet interesați.

Compania de operare a serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Scopul remarketingului Google este introducerea de publicitate relevantă pentru interese. Remarketingul Google ne permite să afișăm anunțuri în rețeaua Google sau pe alte site-uri web, care se bazează pe nevoi individuale și se potrivesc cu interesele utilizatorilor de internet.

Remarketingul Google plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google permite recunoașterea vizitatorului site-ului nostru dacă solicită pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. Cu fiecare apel către un site Internet pe care serviciul a fost integrat de Remarketingul Google, browserul web al persoanei vizate se identifică automat cu Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google o folosește, printre altele, pentru introducerea de publicitate relevantă.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web folosit și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment printr-un browser web sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să apeleze linkul la adresa www.google.de/settings/ads și să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată.

Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate din https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

 1. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Google+

Pe acest site, controlerul a integrat butonul Google+ ca o componentă. Google+ este o așa-numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire social pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Google+ permite utilizatorilor din rețeaua socială să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul solicitărilor de prietenie.

Compania de operare Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de controlor și pe care a fost integrat un buton Google+, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate descarcă automat o afișare a mesajului corespunzător Butonul Google+ al Google prin intermediul componentei respective a butonului Google+. În cursul acestei proceduri tehnice, Google este informat despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată. Informații mai detaliate despre Google+ sunt disponibile la adresa https://developers.google.com/+/.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google recunoaște, cu ocazia fiecărei solicitări către site-ul nostru de către persoana vizată și pentru întreaga durată a șederii sale pe site-ul nostru, care subpagini specifice Paginii de Internet a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google le potrivește cu contul respectiv Google+ asociat cu persoana vizată.

Dacă persoana vizată face clic pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru și dă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google alocă aceste informații contului de utilizator Google+ personal al persoanei vizate și stochează datele personale. Google stochează recomandarea Google+ 1 a persoanei vizate, făcând-o accesibilă publicului în conformitate cu termenii și condițiile acceptate de persoana vizată în acest sens. Ulterior, o recomandare Google+ 1 dată de persoana vizată de pe acest site împreună cu alte date personale, cum ar fi numele contului Google+ utilizat de persoana vizată și fotografia stocată, este stocată și procesată în alte servicii Google, cum ar fi rezultatele motorului de căutare Google, contul Google al persoanei vizate sau în alte locuri, de exemplu pe paginile de internet sau în legătura cu reclamele. De asemenea, Google poate conecta vizita la acest site cu alte date personale stocate pe Google. Google înregistrează în continuare aceste informații personale în scopul îmbunătățirii sau optimizării diferitelor servicii Google.

Prin intermediul butonului Google+, Google primește informații că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, în cazul în care persoana vizată în momentul solicitării pe site-ul nostru Web este conectată la Google+. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu face clic pe butonul Google+.

Dacă persoana vizată nu dorește să transmită date cu caracter personal la Google, aceasta poate preveni o astfel de transmisie prin deconectarea din contul său Google+ înainte de a accesa site-ul nostru.

Informații suplimentare și dispozițiile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. Mai multe referințe de la Google despre butonul Google+ 1 pot fi obținute la adresa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea serviciului Google-AdWords

Pe acest site, controlorul a integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să pre-definească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora un anunț afișat în rezultatele căutării Google este afișat atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a obține un rezultat de căutare relevant pentru cuvinte cheie. În Rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite pe pagini web relevante utilizând un algoritm automat, ținând cont de cuvintele cheie definite anterior.

Compania de operare Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Scopul programului Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile terților și în rezultatele motorului de căutare Google și prin inserarea de publicitate a unei terțe parti pe site-ul nostru.

Dacă o persoana vizata ajunge pe site-ul nostru printr-un anunț Google, un cookie de conversie este depus pe sistemul de tehnologia informației a persoanei vizate prin Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este folosit pentru a verifica dacă anumite sub-pagini, de exemplu coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru. Prin cookie-ul de conversie, atât Google cât și controlorul pot înțelege dacă o persoană care a ajuns printr-un anunț AdWords pe site-ul nostru a generat vânzări, adică a executat sau a anulat o vânzare de bunuri.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizită pentru site-ul nostru. Aceste statistici privind vizitele sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost difuzați prin anunțuri AdWords pentru a stabili succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile AdWords în viitor. Nici compania noastră, nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc informații de la Google care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie stochează informațiile personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când viziteaza paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP utilizată de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum sa menționat mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un cookie de conversie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Persoana vizată are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze din fiecare dintre browserele care utilizează linkul www.google.de/settings/ads și să stabilească setările dorite.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy /.

 1. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Instagram

Pe acest site, controlorul are componente integrate ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi calificat ca o platformă audiovizuală, care permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri, precum și să difuzeze aceste date în alte rețele sociale.

Compania de operare a serviciilor oferite de Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Clădirea 14 Primul etaj, Menlo Park, CA, STATELE UNITE.

Cu fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrat un component Instagram (butonul Insta), browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor persoanei vizate este automat solicitat la descărcarea unui afișaj al componentei Instagram corespunzătoare a Instagram. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Instagram își dă seama de ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este înregistrată simultan pe Instagram, Instagram detectează cu fiecare solicitare a accesului la site-ul nostru de către persoana vizată – și pentru întreaga durată a șederii pe site-ul nostru – ce sub-pagină specifică paginii noastre a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Instagram și sunt asociate cu contul Instagram respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Instagram integrate pe site-ul nostru, atunci Instagram leagă aceste informații cu contul de utilizator Instagram personal al persoanei vizate și stochează datele personale.

Instagram primește informații prin intermediul componentei Instagram pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Instagram în momentul apelului către site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe butonul Instagram sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Instagram nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea poate preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Instagram înainte de efectuarea accesarii site-ului nostru.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din Instagram pot fi preluate în https://help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy /.

 1. Modalitate de plată: Dispoziții privind protecția datelor cu privire la utilizarea PlatiOnline ca procesor de plată Datele de la procesatorul vostru de plati

Pe acest site, controlerul are componente integrate de PlatiOnline. PlatiOnline este un furnizor de servicii de plată online. Pentru mai multe informatii, puteti merge catre www.plationline.ro

 1. Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6 (1) lit. un GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, daca un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propunerea 2 GDPR).

 1. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit, atâta timp cât nu mai este necesară îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

 1. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerințe legale sau contractuale; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale nefurnizarii acestor date

Clarificăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul clarifică față de persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele nefurnizarii datelor personale.